Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Открито писмо на Асоциация “Прозрачност без граници” до Президента на Р България във връзка с промените в Изборния кодекс

Открито писмо на Асоциация “Прозрачност без граници” до Президента на Р България във връзка с промените в Изборния кодекс

05.05.2016 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” изпрати открито писмо до Президента на Република България, с което го призовава да оцени приетите промени в Изборния кодекс с широк кръг от експерти и да реализира своите правомощия по чл. 101 от Конституцията на Република България, като върне закона за ново обсъждане в Народното събрание.

Асоциация „Прозрачност без граници” счита, че е необходимо дискусията относно изборните правила да продължи до намирането на адекватно решение, което създава солидна основа на изборния процес в България.

Пълният текст на писмото можете да видите тук.