Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” представи на народните представители своите предложения за промени в изборното законодателство

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” представи на народните представители своите предложения за промени в изборното законодателство

23.03.2016 г.
Принтирай

Във връзка с дискусията за необходимите промени в Изборния кодекс, които се обсъждат в Народното събрание, днес Асоциация „Прозрачност без граници” предостави своята позиция на ръководството на парламента и на парламентарните групи в 43-то Народно събрание. Предложенията на организацията са формулирани въз основа на дългогодишния опит и експертиза в тази област, включително и в резултат на наблюдението на местните избори, проведени през есента на 2015 година. Те са в следните насоки:

1. Създаване на регистър на избирателите по техния действителен настоящ адрес, който се поддържа и актуализира от постоянно действащата ЦИК.

2. Обособяване на избирателен район „Чужбина”, който отговоря на изискванията за еднакво и равно избирателно право.

3. Ограничаване на изборния туризъм чрез извършване на промени в Изборния кодекс (повишаване на минималния брой на жители, които избират кметове на кметства) и осъществяване на периодичен контрол по прилагане на законодателството.

4. Своевременно въвеждане на дистанционно електронно гласуване, което гарантира тайната на вота, не позволява външна намеса и манипулиране на резултатите, позволява граждански и експертен контрол върху процеса, в това число и чрез отворен код на софтуера.

5. Създаване на Регионални преброителни центрове като инструмент за възпрепятстване на възможностите за натиск и контрол върху избирателите и за ограничаване на манипулациите и грешките при броенето на бюлетините.

6. Въвеждане на машинното гласуване в по-широк кръг от избирателни секции и прекратяване на опитите за отлагането му чрез експерименти в ограничен кръг от секции.

7.Продължаване на процеса по изграждане на капацитет на изборна администрация, в това число чрез създаване на регистър на членове на избирателни комисии с опит при провеждането на избори и задължително участие на поне един юрист в състава на комисиите.

8.Разширяване състава на Общинските избирателни комисии в големите градове с районно деление, като София, Пловдив и Варна, което да предотврати периодичното повтаряне на проблеми със забавяне на обработката на резултатите от местните избори.

9. Нисък праг на преференцията и унифициране на правилата за нейното определяне.

10. Въвеждане на изрична разпоредба в Изборния кодекс, според която бюлетина с неоткъснат пореден номер в долния десен ъгъл се счита за недействителна, като инструмент срещу разкриване тайната на гласуването и контролиран вот.

11. Създаване на изричен текст в Изборния кодекс, гарантиращ правото на граждани и неправителствени организации да обжалват решенията на изборната администрация, включително и методическите указания.

12. Премахване на имунитета на кандидатите за изборни позиции за действия, които представляват престъпления по смисъла на Наказателния кодекс (в т.ч. купуване на гласове и оказване на натиск върху избирателите).

13. Намаляване на размера на държавната субсидия и обвързване на нейния размер с размера на получените дарения и членски внос.

14. Осъществяване на ефективен и своевременен контрол върху финансирането на предизборните кампании, който да позволява налагането на санкции за нарушителите още в рамките на предизборната кампания.

15. Въвеждане на ясно предвидим срок за извършване на одит на отчетите от предизборните кампании и за оповестяването му от страна на Сметната палата.

Асоциация „Прозрачност без граници” е убедена, че отдавна е назряла необходимостта от съществени промени в изборното законодателство, които да съдействат за преодоляване на част от най-значимите проблеми в изборния процес.  Призоваваме народните представители да предприемат решителни мерки, за да подобрят качеството и почтеността на изборите, а посредством това – да възвърнат доверието към институциите и политическите партии. Ръководена от тази позиция, Асоциация „Прозрачност без граници” изразява своята готовност да продължи своето конструктивно участие в дискусията за промени в изборното законодателство.

Пълният текст на предложенията можете да видите в приложения файл.