Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Форум “Изборният процес в България:решени и нерешени проблеми”

Форум “Изборният процес в България:решени и нерешени проблеми”

26.11.2015 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” организира форум „Изборният процес в България: решени и нерешени проблеми”, който ще се проведе на 26 ноември 2015 година, от 13.00 ч. в София, Гранд хотел „София”, зала „Триадица”. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисията, по програма „Превенция и противодействие на престъпността”.

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от независимия граждански мониторинг на местните избори и националния референдум. Основен фокус на анализа ще бъде поставен върху оценката на тенденциите и дейността на институциите, ангажирани в изборния процес. Предмет на дискусия ще бъдат изводите и препоръките за преодоляване на дефицитите, установени от Асоциация „Прозрачност без граници”.

За участие са поканени представители на институциите, ангажирани в изборния процес, политически партии, неправителствени организации, дипломатически представителства, медии и експерти от академичната общност. Вижте програмата на събитието тук.

Може да прочетете и нашите публикации тук:

Купуването на гласове и контролираният вот в България

Обществените поръчки в България : Механизми за осъществяване на корупционни практики и дефицити в работата на институциите.