Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Първи обобщени резултати и изводи от наблюдението на проведените местни избори и референдума

Първи обобщени резултати и изводи от наблюдението на проведените местни избори и референдума

04.11.2015 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” представи първи обобщени резултати и  изводи от наблюдението на проведените местни избори и референдума. Мониторингът на изборния процес бе проведен със съдействието на широка мрежа от 167 наблюдатели в цялата страна и в партньорство с 26 граждански организации.

Предварителните резултати показват тенденция на драстично повишаване на организационните нарушения и нередности, както и тревожен дял на сигналите за контролиран вот и натиск върху избиратели, в сравнение с предходни избори:

- делът на организационните нередности е 73,23% от всички нередности, докладвани в изборния ден, а контролираният и купеният вот съставляват общо 15,66% от всички нарушения.

Пълният текст с обобщените резултати вижте тук.