Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Избори и референдум – един разговор с д-р Линка Тонева

Избори и референдум – един разговор с д-р Линка Тонева

23.10.2015 г.
Принтирай

Кампанията за избори и референдум. Приглушена, вяла, дори отсъстваща. Един разговор в Bulgarian International Television.