Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Мониторинг на кампанията за местни избори и национален референдум

Мониторинг на кампанията за местни избори и национален референдум

16.10.2015 г.
Принтирай

От началото на юни до провеждането на изборите за местна власт през есента на 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници” отново извършва мониторинг на изборния процес и националния референдум, който е фокусиран върху:

  • дейността на институциите, свързана с подготовка и провеждането на местните избори и националния референдум;
  • предизборната кампания на регистрираните партии, коалиции от партии и  инициативни комитети, издигнали кандидати за кметове и общински съветници;
  • протичането на избирателния процес в изборния ден – 25 октомври 2015 година.

Наблюдението на българското представителство на Transparency International е насочено приоритетно в две проблемни области:

  • финансиране на предизборните кампании на участниците;
  • демократични стандарти в изборния процес.

Предвид значимостта на въпроса на националния референдум и факта, че е свързан с основни политически права на гражданите, Асоциация „Прозрачност без граници” провежда и информационна кампания относно националния референдум. В рамките на поредица от дискусии, проведени в 12 града на страната, експертите на организацията представиха и продължават да представят аргументите „за” и „против” въвеждането на електронно гласуване по Интернет като допълнителен метод за участие в изборния процес.

С това Асоциация „Прозрачност без граници” дава своя принос за по-пълноценното информиране на българските избиратели и за повишаване на гражданското участие в референдума като инструмент на пряката демокрация.

Допълнителна информация може да бъде намерена на фейсбук страницата на инициативата „Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти!”:

https://www.facebook.com/e.vote.referendum.