Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Какво установиха институциите три месеца след сигналите за масови пререгистрации?

Какво установиха институциите три месеца след сигналите за масови пререгистрации?

16.10.2015 г.
Принтирай

При стартирането на инициативата за наблюдение на изборния процес през май 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници” идентифицира няколко потенциални риска през почтеността на местните избори.

Особено отчетливо пред тях се открои въпросът за пререгистрацията на избирателите от едно населено място в друго (така нареченият „изборен туризъм”).

Въз основа на информацията, получена от институциите по реда на Закона за достъп до обществена информация, бе установено че:

- повече от 131 хиляди граждани са променили настоящия си адрес от януари до май 2015 година, което показва увеличение от 1,35 пъти в рамките на цялата страна;

- налице е необяснима на пръв поглед тенденция за „връщане към селото”, която при сравнителен анализ показва мобилизация на избиратели с цел превземане на институции на местната власт. Това важи с особена сила за населени места, в които „новите жители” съставляват дори повече от 50% от постоянните жители;

 - институциите на национално ниво не са упражнявали ефективен контрол по спазване на изискванията на законодателството до момента, в който този проблем не бе идентифициран от медиите и неправителствените организации (по данни на ГД „ГРАО” през 2014 година службата е извършила 336 проверки във всичките 264 общини, „като за констатираните сериозни пропуски по изпълнение на ЗГР са издадени 2 наказателни постановления, от началото на 2015 г.  издадените наказателни постановления са 5.”);

Може да прочетете подробни резултати от наблюдението на Асоциация „Прозрачност без граници“ тук.