Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Наблюдение на институции на регионално ниво

Наблюдение на институции на регионално ниво

25.09.2015 г.
Принтирай

Като част от гражданския мониторинг на дейността на институциите по подготовка и провеждане на  местни избори за кметове и общински съветници, Асоциация „Прозрачност без граници” провежда наблюдение на работата на изборната администрация на местно ниво (общински избирателни комисии и секционни избирателни комисии), на кметовете, общинската администрация и областните управи.

В тази връзка, обект на нашето наблюдение в предизборната кампания ще бъде работата на общинските избирателни комисии (ОИК): прозрачност и публичност на тяхната работа (приети решения, публикувани протоколи, поддържане на регистри за жалби, застъпници и т.н.); провеждане на обучения за секционните избирателни комисии; контрол по прилагане на изискванията за финансиране на предизборната кампания и нейното провеждане; обща дейност по организиране на изборния процес.

В рамките на изборния ден обект на нашето наблюдение ще бъдат 27 ОИК, функциониращи на територията на най-големите общини – областни центрове, както и СИК, избрани въз основа на анализ на риска.

По отношение на общинските власти, наблюдението ни е фокусирано върху: действията и бездействията на местната власт по изпълнение на изискванията за Закона за гражданската регистрация (свързани с новите прояви на така нареченият „изборен туризъм”); гарантиране на публичност и спазване на законовите изисквания относно срокове за образуване на избирателни секции; обявяване и публикуване в интернет на избирателни списъци и списъци на заличени лица; спазване на законовите изисквания за премахване на незаконосъобразно поставени агитационни материали, както и действията по техническо организиране на изборния процес.