Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Референдум 2015

Референдум 2015

25.09.2015 г.
Принтирай

На 25 октомври 2015 г. ние, българските граждани, ще имаме възможност да участваме в национален референдум, даващ възможност за въвеждане на още един начин за гласуване – дистанционно електронно гласуване по интернет.

В седмиците преди самото допитване е важно да осъзнаем, че въпросът на референдума „за“ или „против“ електронното гласуване и провеждането на валиден референдум, в който гражданите са взели активно участие, са по същество два съвсем отделни проблема.

По въпроса на референдума „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите?“ ще има поляризирани мнения и размяна на различни аргументи от защитниците и на едната, и на другата позиция.

Като организация, която има дългогодишен опит и експертиза по проблемите на изборния процес, знаем колко важно е гражданите да са добре информирани, а институциите, регистрираните привърженици на двете тези, медиите и гражданските организации да съдействат за предоставянето на максимално широка и точна информация по темата.

Повече подробности за нашата кампания ще откриете тук. 

 Видеоклип на кампанията: Гласуване по Интернет?На референдума решаваш ти.