Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Важна информация за българите, гласуващи в чужбина